Bestuurder Adri Jansen over waarom PSL ophoudt te bestaan in 2019

“Een betere toekomst voor uw pensioen”

Uw pensioen gaat bij Pensioenfonds Detailhandel een betere toekomst tegemoet. Daarvan is bestuurder Adri Jansen van ons fonds overtuigd. PSL heeft het nu goed geregeld, maar op termijn is uw pensioen bij een groter fonds beter af. “Nu kunnen we vanuit eigen kracht onze toekomst kiezen. Als we wachten met maatregelen, klopt de toekomst op onze deur en hebben we niets te kiezen.”

Waarom brengt PSL de pensioenen onder bij Pensioenfonds Detailhandel? PSL staat er toch goed voor? Met deze vragen maakt de fondsbestuurder meteen korte metten: “Ja. Ons fonds staat er financieel beter voor dan veel andere pensioenfondsen, de kosten zijn beheersbaar, de premie is niet te hoog. Maar dat is de situatie nú. Als we onze blik naar de toekomst werpen, en dat doet een goed pensioenfondsbestuur, dan zien we een situatie waar uw pensioen niet beter van wordt: hoge kosten, meer premie en minder pensioen.”

“Nu kunnen we nog zelf over onze toekomst beslissen. Als we wachten met maatregelen, klopt de toekomst op onze deur en hebben we niets te kiezen. Daarom zijn we in actie gekomen om te kijken naar een goede oplossing waar alle betrokkenen bij ons fonds beter af zijn.”

En dat hebben sociale partners en bestuur samen gedaan. Op 1 januari 2019 is het D-Day. Dan wordt de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Werknemers bouwen daar voortaan pensioen op, gepensioneerden ontvangen vanaf dat moment hun pensioen van Pensioenfonds Detailhandel.

Geld over: plus voor iedereen
Adri Jansen: “Voor al onze opgebouwde pensioenen moeten we een koopsom betalen op basis van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel. Die is momenteel lager dan onze dekkingsgraad. Als dat zo blijft, houden we straks geld over. Volgens de statuten moeten we dat besteden in lijn met onze doelstelling: we verhogen eenmalige alle pensioenen. Een plus voor iedereen. Het percentage is nog niet bekend. Met deze eenmalige verhoging compenseren we het verschil in financiële positie tussen ons fonds en het toekomstige fonds. Gepensioneerden merken dat meteen in hun portemonnee. (Oud)-deelnemers merken dat als ze met pensioen gaan. Ze zien het wel eerder al op hun pensioenoverzicht.”

Plus voor werknemers
“De plus is voor de werknemers eigenlijk nog groter. De pensioenopbouw gaat omhoog. Bij ons fonds is het opbouwpercentage 1,24% bij Pensioenfonds Detailhandel is hij nu 1,622%. De totale premie die werkgevers en werknemers betalen, daalt een beetje. Voor hetzelfde geld krijg je dus meer pensioen. Afgesproken is dat de sociale partners van onze branche over de verdeling van de premie in een werkgevers- en een werknemersdeel blijven beslissen. Ook na de overdracht. Ons streven is om de premie voor de werknemer ongeveer gelijk te houden. Daar gaat het fonds niet over. Dat beslissen sociale partners. Eén ding weten we wel: als PSL was blijven bestaan, was de premie gaan stijgen.”

Krimp
De schoen- en lederwarensector is een bedrijfstak die zich heeft ontwikkeld richting outsourcing in plaats van productie. Het aantal medewerkers in de branche wordt daardoor kleiner en PSL krimpt mee. Nu is nog maar 5% van het deelnemersbestand een werknemer die actief bij ons fonds pensioen opbouwt. De overige 95% is gepensioneerd of oud-werknemer die na vertrek het pensioen heeft laten staan.

Kostenstijging van €160 naar €800
Adri Jansen: “Over 10-20 jaar is PSL te klein geworden. Dan neemt de druk toe op de groep die er nog over is. Je kunt de kosten over minder mensen spreiden, dus de kosten per deelnemer nemen toe. Onze kosten zijn nu € 160 per deelnemer per jaar, die zouden dan zomaar € 800 kunnen worden. De pensioenpremie, moet dan omhoog en de buffers zullen slinken. Met beleggen kun je dan minder risico nemen, waardoor je minder vaak de pensioenen kunt verhogen. Dat kun je niet verkopen aan je achterban. Er is geen lange toekomst voor dit fonds als zelfstandig fonds. Als je dat hardop gezegd hebt, dan is het in het belang van iedereen om er wat aan te gaan doen.”

Het is duidelijk dat PSL niet over één nacht ijs is gegaan. Binnen het fonds hebben het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht met het bestuur meegedacht over een goede toekomst. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft zijn fiat gegeven aan de overdracht van alle pensioenen. Verder heeft het ministerie van Sociale Zaken de verplichtstelling van PSL per 1 januari 2019 ingetrokken en de verplichtstelling van Pensioenfonds Detailhandel per die datum uitgebreid met de sector Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie.

In de verplichtstelling staat welke bedrijven zich verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds moeten aansluiten. Er zijn ook bedrijven die vrijwillig bij PSL zijn aangesloten. Adri Jansen: “Deze bedrijven kunnen uiteraard meeverhuizen. Zij zijn welkom bij Pensioenfonds Detailhandel en krijgen van dat pensioenfonds nog informatie daarover.