Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. PSL heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2017: 0,41% 1 januari 2018 1,38%
2016: 0,0% 1 januari 2017 0,20%
2015: 0,1% 1 januari 2016 0,80%
2014: 0,7% 1 januari 2015 1,00%
2013: 2,8% 1 januari 2014 2,80%
2012: 1,6% 1 januari 2013 2,30%

Wij hebben de pensioenen sinds 2009 niet volledig kunnen verhogen. Daarom is er een achterstand ontstaan van in totaal 5,77% per 1 januari 2018. Ons fonds probeert deze gemiste verhoging later alsnog aan u uit te keren. Dat kan alleen als de financiële positie van het fonds het toelaat. Meer informatie vindt u terug in het jaarverslag.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de financiële positie van ons pensioenfonds het toelaat. PSL streeft ernaar om jaarlijks uw pensioenrechten te verhogen met in elk geval 70% van de stijging van de consumentenprijsindex.

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Het bestuur verwacht dat het de komende jaren de pensioenen niet zal kunnen verhogen.