Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen kan beïnvloeden.

Wat is er geregeld?

Uw ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.
Uw ex-partner krijgt wel een bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Maar uw ex-partner kan verklaren af te zien van dit bijzonder partnerpensioen. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij ons. Stuur een brief met daarin:

  • de naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Pensioenreglement 2002

Hebt u deelgenomen aan de pensioenregeling van Pensioenreglement 2002? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als u, toen u met pensioen ging, een deel van uw ouderdomspensioen heeft ingeruild voor partnerpensioen. Met ingang van 1 januari 2008 geldt dat als u bij pensionering niets heeft aangegeven er automatisch een deel van uw ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen.