Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe is uw pensioen geregeld? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de soorten pensioen die er zijn voor u, uw partner en kinderen
  • aanpassing van uw pensioen aan uw wensen
  • toekomstige waarde van uw pensioen

De werkgeversorganisatie en de vakbonden bepalen de inhoud van uw pensioenregeling. Ons pensioenfonds is de uitvoerder van de pensioenregeling en legt de afspraken vast in een pensioenreglement.

Voor wie?

De pensioenregelingen van PSL gelden voor iedereen die heeft gewerkt in de bedrijfstak schoen-, leder- en lederwarenindustrie. Onze pensioenregelingen zijn middelloonregelingen. Een middelloonregeling betekent dat uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend toen u pensioen opbouwde bij PSL. Elk jaar heeft u een stukje pensioen opgebouwd op basis van het salaris dat u verdiende in dat jaar. Al deze stukjes pensioen bij elkaar opgeteld vormen het pensioen waarop u nu jaarlijks recht heeft.

Soorten pensioen

In onze pensioenregeling is voor u geregeld:

Welk reglement geldt voor u?

Wij hebben verschillende pensioenreglementen. Welke regeling voor u geldt, hangt onder meer af van uw leeftijd en het moment dat u met pensioen bent gegaan. Bekijk in dit schema welk reglement voor u van toepassing is.