Nieuws

Oktober: financieel slechtste maand van 2018

Afgelopen maand is onze financiële positie verslechterd. Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Eind oktober was deze 115,8%. Een maand eerder was dat nog 116,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds € 1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Daarom is het effect van ontwikkelingen in één bepaald maand pas later terug te zien. Deze beleidsdekkingsgraad is belangrijk voor, de naam zegt het al, het beleid van het bestuur. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen.

Waarom daalde de dekkingsgraad?

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

  1. Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
    Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Hoe lager de rente, des te slechter voor onze financiële positie;
  2. Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen 
    Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie.

In oktober daalde de rente en werden onze beleggingen minder waard. Daardoor verslechterde de actuele dekkingsgraad in deze maand met maar liefst 3,4% naar 112,9%. Dat negatieve effect vertaalde zich ook in een daling van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 12 maanden).

Te lage dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is nog steeds lager dan de vereiste dekkingsgraad (118,2%). Dit betekent dat er sprake is van een reservetekort. Een situatie waarin het pensioenfonds te weinig financiële buffers heeft om op lange termijn al zijn verplichten na te kunnen komen. PSL heeft daarom een herstelplan opgesteld en ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ons fonds hoeft echter geen extra maatregelen te nemen om de financiële positie te verbeteren.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur