Nieuws

Uw pensioen bij PSL verhuist naar Pensioenfonds Detailhandel

Ook in de toekomst willen we u een goed pensioen geven. Daarom is het nodig om bij een groot pensioenfonds aan te sluiten. Een groot pensioenfonds kan goedkoper werken. Om die reden verhuist per 1 januari 2019 uw pensioen bij PSL naar Pensioenfonds Detailhandel.

Wat betekent dit voor u?

In september hebt u een brief ontvangen waarin de belangrijkste gevolgen voor u in kaart zijn gebracht.

Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioen?
Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd blijft van u. De waarde van dit pensioen wordt één op één overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Dat fonds beheert dit pensioen voor u tot u met pensioen gaat. Vanaf uw pensioendatum keert Pensioenfonds Detailhandel dit pensioen aan u uit zolang u leeft.

Bouwt u nog pensioen op bij ons fonds?
Vanaf 1 januari 2019 bouwt u pensioen op volgens de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Uw pensioen gaat er in de nieuwe pensioenregeling op vooruit. U krijgt meer pensioen voor de pensioenpremie die u en uw werkgever samen betalen. Met de pensioenvergelijker kunt u zelf de regelingen naast elkaar zetten en vergelijken.

Ontvangt u een pensioenuitkering van ons fonds?
Uw pensioenuitkering verandert niet. U ontvangt gewoon iedere maand uw pensioen. Er verandert nu niets aan het bedrag en u ontvangt het gewoon op uw bankrekening. Alleen staat op het bankafschrift een andere naam. Namelijk Pensioenfonds Detailhandel in plaats van PSL.

Bent u werkgever?
Dan verandert onder andere de manier waarop u uw gegevens moet aanleveren. U ontvangt hierover nog meer informatie van PSL en later ook van Pensioenfonds Detailhandel.

Waarom sluit PSL aan bij Pensioenfonds Detailhandel

PSL is een klein pensioenfonds. Dat maakt het onder andere moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid. Die regels kosten ons pensioenfonds veel geld. Dan blijft er minder over voor de pensioenen. Pensioenfonds Detailhandel is veel groter. Het kan efficiënter voldoen aan alle regels en de kosten en risico’s verdelen over meer deelnemers.

PSL voert de pensioenregeling uit die cao-partijen afspreken. Cao-partijen zijn vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij hebben besloten dat Pensioenfonds Detailhandel een grotere toekomstbestendigheid geeft voor uw nieuwe pensioenopbouw.

Het bestuur van ons fonds heeft besloten dat ook de opgebouwde pensioenen worden overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Na deze ‘collectieve waardeoverdracht’ houdt PSL op te bestaan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet deze overdracht nog goedkeuren.

Hebt u vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen hebt. Wij hebben nog niet alle antwoorden.
Een aansluiting bij een ander pensioenfonds is een lang proces dat we zorgvuldig willen doen. Komende maanden zullen we steeds meer informatie met u delen.

Met vragen kunt u natuurlijk ook contact  met ons opnemen.