Nieuws

Financiële positie PSL december 2018

Afgelopen maand is onze financiële positie iets verslechterd. Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Op de laatste dag van het jaar was deze 115,0%. Een maand eerder was dat nog 115,5%.

Met deze beleidsdekkingsgraad sluit ons fonds de boeken. PSL bestaat niet meer per 1 januari 2019. Uw pensioen is overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel . Deze 115,0% is een voorlopig cijfer. Het definitieve cijfer publiceren we straks in ons jaarverslag. Dat verschijnt halverwege 2019 op onze pagina Documenten.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen (= verplichtingen). Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds € 1,04 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Daarom is het effect van ontwikkelingen in één bepaald maand pas later terug te zien. Deze beleidsdekkingsgraad is belangrijk voor, de naam zegt het al, het beleid van het bestuur. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen.

De beleidsdekkingsgraad is ook belangrijk als het gaat om de hoogte van de eenmalige verhoging die het fonds wil uitkeren aan alle mensen die bij PSL pensioen opbouwden. Hierover ontvangt u later nog meer informatie.

Meer informatie

In deze grafiek ziet u hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Hier leest u meer over de liquidatie van ons fonds.

Bron: Bestuur