Nieuws

Geen verhoging pensioenen per 1 januari 2019

Uw pensioen is verhuist naar Pensioenfonds Detailhandel. Daarom heeft het bestuur van ons pensioenfonds besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 niet te verhogen (ook wel: geen toeslag of geen indexatie te verlenen).

Uw pensioen bij Pensioenfonds Detailhandel

Per 1 januari 2019 is uw pensioen overgedragen aan pensioenfonds Detailhandel. In de pensioenkrant van december 2018 leest u de gevolgen van de verhuizing. Bestuurder Adri Jansen vertelt in een interview waarom PSL ophoudt te bestaan.

Eenmalige verhoging

In verband met de verhuizing heeft het bestuur besloten de pensioenen niet te verhogen per 1 januari 2019. Wel worden naar verwachting de pensioenen nog eenmalig verhoogd in verband met de overdracht.

Een plus voor iedereen
De pensioenen zijn één-op-één overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Na de overdracht en alle bijhorende zaken, blijft er naar verwachting geld over om alle pensioenen eenmalig te verhogen. Ook de verhoging die nu niet wordt toegekend, wordt hierin meegenomen. Hoeveel dat in totaal is, weten we nu nog niet.

Extra verhoging werknemers
Werknemers (en arbeidsongeschikten) die nu pensioen opbouwen, krijgen ook een aanvulling van hun pensioen vanuit een buffer. Deze buffer was gereserveerd voor deze groep om een deel van de pensioenpremie te betalen. Nu ons fonds wordt opgeheven, gebruiken cao-partijen het restant van deze buffer voor een extra eenmalige verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers.

Meer informatie

Onze financiële positie ziet u in deze grafiek. Informatie over uw pensioen in 2019 vindt u op de website van Pensioenfonds Detailhandel.