Actuele cijfers

Financiële positie

Let op: per 1-1-2019 is de pensioenregeling van PSL gestopt. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.

De dekkingsgraad van PSL per 31-12-2018 is leidend in de collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds Detailhandel. Lees meer in het interview met voormalig bestuurder Adri Jansen.


De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Actuele dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de (voorlopige) dekkingsgraad zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Vereist Eigen Vermogen

Ons fonds is verplicht om maandelijks de actuele dekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Per 1 januari 2015 is dat een zogenoemde beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden..

Of er sprake is van een tekort, is onder meer te zien aan het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van ons fonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 117,9% (4e kwartaal 2018). Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. Ons fonds moet dan goed opletten. Ons fonds moet dit dan melden aan DNB en vervolgens een herstelplan opstellen. In dit plan staat hoe ons fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde wil brengen.