Onze organisatie

Bestuur

Let op: per 1-1-2019 is de pensioenregeling van PSL gestopt. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.

De voormalig bestuurders van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie in liquidatie, zijn de vereffenaars.


Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregeling
  • het beleggingsbeleid
  • het risicomanagement
  • het incasso- en aansluitingsbeleid
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de werknemers en pensioengerechtigden. Het bestuur bestaat uit 8 personen: 2 van hen hebben zitting in het bestuur namens de werknemers, 3 leden vertegenwoordigen de werkgevers, 1 lid heeft zitting in het bestuur namens de pensioengerechtigden en 2 leden zijn onafhankelijk.

Bestuurssamenstelling

Foto Naam Namens Organisatie
 eigen fot mw. Soons.jpg Mw. mr. C.H. Soons 
Voorzitter
Werkgevers Federatie van de Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten
HenkWuyten_80x120.jpg Dhr. W.J. Wuijten
Secretaris
Werknemers CNV Vakmensen
PeterVanDrunen_80x120.jpg Dhr. drs. P.H.C. van Drunen
Lid
Werkgevers Federatie van de Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten
  Dhr. drs. H.W.J. Wendel
Lid
Werkgevers Federatie van de Nederlandse Lederfabrikanten
 

Dhr. N. Altundal
Lid

Werknemers FNV Procesindustrie
 HarryVanHerpen_80x120.jpg

Dhr. mr. H.C.P.J. van Herpen
Lid

Pensioen-gerechtigden De Unie
 HansKempen_80x120.jpg Dhr. drs. H.A. Kempen
Lid
   Onafhankelijk
AdriJansen_80x120.jpg Dhr. A. Jansen Actuaris AG
Lid
   Onafhankelijk

De bestuursleden zijn benoemd voor 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid.

De kern van het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris van het bestuur. Het dagelijks bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken bij het fonds.

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan aan bpf-psl@azl.eu. Onze pensioendesk bij AZL zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht en verantwoording      Bestuur