Onze organisatie

Controle

Accountant

De accountant controleert de jaarrekening van ons fonds. Als hij de jaarcijfers heeft gecontroleerd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. te Rotterdam.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert of de bezittingen van ons fonds toereikend zijn. Hij bekijkt of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.
De certificerend actuaris van ons fonds is Mercer Nederland B.V. te Amstelveen.

Compliance officer

De compliance officer controleert, als onderdeel van de uitvoering van het integriteitsbeleid van ons fonds, of het bestuur zich hierbij aan de regels houdt. Zo checkt hij of het bestuur de gedragscode van het fonds naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.
De compliance officer van PSL is HVG Law LLP te Amsterdam.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht en verantwoording      Bestuur