Onze organisatie

Uitvoering

Let op: per 1-1-2019 is de pensioenregeling van PSL gestopt. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.


Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van PSL is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het administreren en het uitbetalen van de pensioenen
  • het incasseren van de pensioenpremie bij werkgevers
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening
  • de ondersteuning van het bestuur

Vermogensbeheerder

Werknemers en werkgevers betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet PSL niet zelf, dat doet een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.
De vermogensbeheerder van ons fonds is Blue Sky Group in Amstelveen.

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht en verantwoording      Bestuur