Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Per 1-1-2019 is de pensioenregeling van PSL gestopt. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie is in liquidatie. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.

Tot 1 januari 2019 was PSL een stichting die een pensioenregeling uitvoerde in opdracht van cao-partijen. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

    Uitvoering     Controle     Advies     Toezicht en verantwoording     Bestuur