Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (hierna genoemd PSL) moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons pensioenfonds de administratie nauwkeurig bij en gaan we zorgvuldig om met het geld dat PSL beheert.

Het pensioenfonds is een stichting die uw pensioenregeling uitvoert in opdracht van cao-partijen. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.

Een overzicht:

organogram.jpg

    Uitvoering     Controle     Advies     Toezicht en verantwoording     Bestuur