Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over de aansluiting van PSL bij Pensioenfonds Detailhandel? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

PSL sluit aan bij Pensioenfonds Detailhandel

 • Waarom is PSL aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel?

  PSL was een klein pensioenfonds. Dat maakte het moeilijk om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de overheid. Die regels kosten een pensioenfonds veel geld. Dan blijft er minder over voor de pensioenen. Pensioenfonds Detailhandel is veel groter. Het kan efficiënter voldoen aan alle regels en de kosten en risico’s verdelen over meer deelnemers. Lees  voor meer informatie het interview met (oud)bestuurder Adri Jansen.

 • Wie heeft besloten dan PSL is aangesloten bij Pensioenfonds Detailhandel?

  PSL voert de pensioenregeling uit die cao-partijen afspreken. Cao-partijen zijn vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Zij hebben besloten dat Pensioenfonds Detailhandel meer zekerheid geeft voor de toekomst van de nieuwe pensioenopbouw.

  Het bestuur heeft besloten om ook de opgebouwde pensioenen over te dragen aan Pensioenfonds Detailhandel. Dit heet collectieve waardeoverdracht.
  Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt de Collectieve waardeoverdracht (CWO) van de pensioenen. DNB heeft in december 2018 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de overdracht.

  Het ministerie van Sociale Zaken bekijkt of ook de verplichtstelling kan worden overgedragen. De verplichtstelling verplicht werkgevers om aangesloten te zijn bij een bepaald pensioenfonds. Die verplichtstelling geld voor de werkgevers van PSL nu bij Pensioenfonds Detailhandel.

 • Wat verandert er voor werknemers?

  Werknemers bouwen nu pensioen op in de regeling van Pensioenfonds Detailhandel. In de Pensioenkrant van december worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Op de website van Pensioenfonds Detailhandel vindt u meer informatie over de huidige regeling.

 • Wat verandert er voor gepensioneerden?

  Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd blijft van u.
  De waarde van uw pensioen is één op één overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.

  Uw pensioenuitkering verandert niet.
  U ontvangt gewoon iedere maand uw pensioen. Er verandert nu niets aan het bedrag en u ontvangt het gewoon op uw bankrekening. Alleen staat op het bankafschrift een andere naam. Namelijk Pensioenfonds Detailhandel in plaats van PSL.

 • Wat verandert er voor werkgevers?

  Premie
  U gaat premie betalen aan Pensioenfonds Detailhandel. De premie verschilt per pensioenfonds. Vanaf 1 januari 2019 geldt de premie van Pensioenfonds Detailhandel. Deze is lager dan de premie bij PSL: 21,6% tegenover 25,8% bij PSL. Mogelijk gaat per 1 januari 2019 de premie bij Pensioenfonds Detailhandel omhoog.

  Pensioenopbouw
  Uw werknemers bouwen pensioen op tot een maximum salaris. Bij Pensioenfonds Detailhandel ligt dit maximum lager (€ 54.614) dan bij PSL (€ 60.375). Over dit bedrag bouwen uw werknemers in de nieuwe pensioenregeling meer pensioen op. Dat komt, omdat Pensioenfonds Detailhandel met een lagere franchise rekent dan ons fonds en het opbouwpercentage hoger is dan bij PSL. Hebt u werknemers met een hoger pensioengevend jaarsalaris dan € 54.614? Dan kunt u aanvullend pensioen verzekeren voor u werknemers. Dat kan in de excedentregeling van Pensioenfonds Detailhandel. U kunt bijverzekeren tot elk willekeurig bedrag tot het fiscale maximum (€ 105.075). De premie voor deze excedentregeling bij Pensioenfonds Detailhandel is wel hoger dan voor de basisregeling, 24,7% versus 21,6% (2018).

  Wijzigingen 2018
  We vragen u om alle belangrijke wijzigingen in uw personeelsbestand aan ons door te geven vóór 1 januari 2019. Wijzigingen na 1 januari 2019 moet u doorgeven aan de pensioenuitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Detailhandel. Dat is TKP.

  Wijzigingen 2019
  Vanaf 1 januari 2019 levert u uw gegevens aan op het werkgeversportaal van TKP. Hiervoor gebruikt u de Pensioenaangifte. Vanuit uw salarispakket kunt u pensioenaangiftes rechtstreeks naar TKP verzenden. Uw softwareleverancier kan u hierbij helpen. Deze zal waarschijnlijk al bekend zijn met aanlevering van pensioengegevens via pensioenaangifte naar Pensioenfonds Detailhandel. Dat geldt ook voor uw administratiekantoor. Vanaf medio december zal op de website van Pensioenfonds Detailhandel meer informatie hierover beschikbaar zijn.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  (oud)Werknemers en gepensioneerden
  Contactgegevens Pensioendesk
  Telefoon: 0800 - 1972 (gratis)
  Vanuit het buitenland +31 50 - 522 50 88
  E-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl
  Of kijk op de website www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact

  Werkgevers
  Contactgegevens werkgeversdesk
  e-mail: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl
  Telefoon: 050 – 522 50 98.