Uw administratie

Wijzigingen

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. Wij hebben gegevens van u nodig om ervoor te zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is daarom belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt.

Nieuwe werknemers ontvangen dan een brief met daarbij een samenvatting van hun pensioenregeling (de zogeheten Laag 1 van Pensioen 1-2-3). 

Belangrijke gegevens

In januari ontvangt u een brief over de aanlevering van de salarisgegevens. Wij verzoeken u om de salarisgegevens van uw werknemers (uitbetaalde uren) van het vorige kalenderjaar vóór 27 januari door te geven. Als u de salarissen te laat aanlevert, zullen wij de nota met 25% moeten verhogen.

Veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal.

Fulltime salarissen

We verzoeken alle aangesloten werkgevers om alleen fulltime salarissen aan te leveren via de werkgeversportal. Werkt uw werknemer parttime? Geef dan niet het parttime salaris door. Ook voor deze werknemers ontvangen wij graag het fulltime salaris met los daarbij de parttime factor.
Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de gegevens en de berekende pensioenaanspraken beter waarborgen in ons administratieve systeem, omdat de aangeleverde gegevens allemaal op een zelfde manier verwerkt worden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bekijk de handleiding over het aanleveren van wijzigingen voor de werkgeversportal.