Uw werknemers informeren

Wat doen wij?

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Pensioen 1-2-3

Binnen drie maanden na indiensttreding ontvangen nieuwe deelnemers van PSL een brief met een samenvatting van hun pensioenregeling (Pensioen 1-2-3).

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • jaarlijks voor werknemers en gepensioneerden.
  • minimaal elke 5 jaar voor oud-werknemers.

Pensioenkrant

2 keer per jaar voor werknemers.

Pensioennieuwsbrief

2 keer per jaar voor werkgevers.

Digitale nieuwsbrief

Enkele keren per jaar, voor werkgevers. 

Website www.bpf-psl.nl

Voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. 

Mijn pensioencijfers

Een portal voor deelnemers waarin zij hun eigen pensioenzaken kunnen regelen. Daarvoor moeten ze op deze website inloggen