De pensioenpremie is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op 25,8%. U betaalt zelf een deel en uw werkgever betaalt een deel. In de kerncijfers op de Documentenpagina ziet u welk percentage voor u geldt.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.
Gaat het financieel minder goed met ons fonds? Dan bouwt u dat jaar minder pensioen op. Het blijft daarom belangrijk om goed te kijken naar het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons ontvangt. Daarop staat hoeveel pensioen u opbouwt voor de premie die u betaalt. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht ook online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, dan bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.